In English
Home
  
29.06.2016AviX 4.6.9 Resource Balance video-analyysin grafiikka visualisoi prosessin hukat värillä töittäin mm. kokoonpanolinjan tasapainotuksessa ja Best Practise -menetelmän kehittämisessä. Lue lisää...
 
AviX 4.6.9 version uusia ominaisuuksia mm.

KAIKKI MODULIT: Ideoiden / muistiinpanojen raportoinnissa toimenpideraportin (Action Report) tulostukseen voi valita sisällöksi otsikon tai koko tekstin.

METHOD: Pikahaku-filtterin tekstihaku etsii osien käyttökohteet myös osan nimen avulla (aiemmin nimikekoodilla), esim. missä linjan työasemissa ja töissä osa on käytössä.


RESOURCE BALANCE GRAFIIKAN BLOKEISSA VÄRI: Jalostava, tarpeellinen, hukka, odottaminen eli töiden luokitteluvärit nähdään grafiikassa uudella tavalla tarkasti töittäin ja yhteenlaskettuna.

Hukan tarkka näkeminen auttaa kehityskohteiden valinnassa ja priorisoinnissa. Esim. valitse grafiikasta hukkaa sisältävä työ (grafiikkablokin reuna punainen) ja näet sitä koskevan filmin. Työn luokittelu tehdään Methodissa.

- CASE kokoonpanolinjan tasapainotus (linjabalansointi, yamazumi): Linjan pullonkaulaan ja hukkiin päästään nopeasti käsiksi. Missä pullonkaula, mikä työasema/työpiste, resurssi , työ, vaihe. Miten pullonkaula poistetaan, riittääkö hukan poisto, onko se mahdollinen, tai tarvitaanko muitakin toimenpiteitä.

- CASE Best Practise-menetelmän kehittäminen: Hukkaa sisältävät työt nähdään tarkasti (filmit ja faktat). Eri tekotapoja voi vertailla, hukan määrä, työjärjestys, työn sujuvuus jne. Lähtötietojen avulla voidaan suunnitella parannettu menetelmä tai eri vaihtoehtoja. Hukan poiston ja parannusten vaikutus nähdään AviXissa selvästi simuloimalla arvio- ja/tai std-aikojen avulla. Parannusten toteutuksen jälkeen tulos voidaan todentaa uudella videoinnilla.


FMEA: Parannuksia monissa ominaisuuksissa ja raporteissa, mm. kaikki viat nähtävissä Control Planissä.

SMED: Henkilöresurssin lisäksi nyt voi lisätä myös koneresurssin eli parempi visualisointi.

DFA/DFX: Design for Assembly analyysin teko ja kokoonpanoa helpottavien parannusten suunnittelu on entistä joustavampi, mm. analyysirivin copy-paste sekä aika- ja kustannuslaskennan ominaisuudet.

...

AviX INFOA

AviX ohjelma helpottaa videoiden ja visualisoinnin käyttöä tuotannon ja tuotteiden analysoinnissa, kehittämisessä, oppimisessa ja ohjeistuksessa.
Samalla AviX automatisoi tiedon käsittelyä, analysoinnin perustyötä, raportointeja ja työohjeiden tekoa/ylläpitoa.

AviX nopeuttaa ja ohjaa kehittäjien ja kouluttajien työtä. Hyvä visualisointi yhdistettynä faktojen näkemiseen helpottaa ymmärtämistä, yhdessä kehittämistä, osallistumista ja parannusten viemistä käytäntöön.

VIHJEITÄ

AviX käytön mahdollisuudet ovat hyvin joustavat ja käyttö on helppoa. Esim. analysointi ja kehittäminen ”LEAN - pikatyylillä” tai ”tarkalla tyylillä” tai edellisten yhdistelmällä. Analysoinnissa ja parannusten suunnittelussa voi käyttää videoita, valo- ja cad-kuvia, animaatioita, prosessin aiemmin tutkittuja numerotietoja (import), arvioaikoja ja/tai standardiaikatyökaluja.


Parhaat kiitokset alkuvuoden yhteistyöstä!
Hyvää, rentouttavaa ja inspiroivaa kesää kaikille!

Ystävällisin terveisin
Samuli Vuorinen

samuli.vuorinen(at)cimteam.fi
P. 0400 700263


...


 
   
Uutisarkisto