In English
Home
  
02.06.2016Nopea oppiminen ja kaikkien osaaminen käyttöön. Lue lisää…
 
SUOMALAINEN ON SITKEÄ KUIN KATAJA EIKÄ PUTOA ENSIMMÄISENÄ LAUTEILTA KUN KISA KOVENEE

Nopea oppiminen on tärkeää monestakin syystä, esimerkiksi uusien asiakasvaatimusten, innovointikyvyn, kovan hinta-laatu kilpailun, monimutkaisten tuotteiden, joustavien tuotantoprosessien, monitaitoisuustarpeiden, liiketoiminnan muutosvauhdin ja ihmisten hyvinvoinnin takia.

Oppimista voi vauhdittaa eri tavoin. Videot ja visualisointi ovat tässä hyvänä apuna. Esimerkiksi ruotsalaiset ja saksalaiset yritykset ovat hyödyntäneet videoita systemaattisesti jo vuosia. Suomessakin on saatu kirivaihde päälle monessa yrityksessä. Kiriin on herätty mm. LEAN projektien käytännön toteutusvaiheessa, jossa erityisesti tarvitaan sitkeyttä.

AVIX OHJELMAT HELPOTTAVAT VIDEOIDEN KÄYTTÖÄ. Ohjelman työkalut auttavat sekä kokonaisuuden että yksityiskohtien ymmärtämisessä, oppimisessa, keskusteluissa, osallistumisessa, parannusten suunnittelussa, käytännön toteutuksissa ja tulosten varmistuksessa. AVIX MAHDOLLISTAA UUDENLAISEN OSALLISTUMISEN JA YHTEISTYÖN.

Hyvän visualisoinnin lisäksi AVIX OHJAA JA AUTOMATISOI analysointia, suunnittelua, vaihtoehtojen vertailua, raportointia ja esimerkiksi työohjeiden tekoa ja ylläpitoa.


EINSTEININ VIISAUKSIA

Sitä, mitä et osaa selittää yksinkertaisesti, et ole ymmärtänyt.

Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavoin kuin silloin, kun loimme ne.


NOPEA OPPIMINEN

Osaaminen ja oppiminen koskee jokaista johtajasta juoksupoikaan. Osaamisen hankinnassa tarvitaan tavoitteellista, ahkeraa ja sitkeää työtä.

Nopeaa oppimista voi hyödyntää monin tavoin. Tarpeita oli esillä tämän jutun alussa ja tässä vielä lisää esimerkkejä: Asiakasyhteistyö, tuotekehitys, tuotteiden valmistusystävällisyys, tuotemuutosten hallinta, uuden teknologian soveltaminen, ”saksalaisten laatuvaatimusten toteutus”, yhteistyö oman henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden kanssa, sesonkiapulaisten koulutus, hiljaisen tiedon siirto mestarilta oppipojalle, uuden bisneksen haltuunotto, joskus bisneksen pelastusoperaatio jne.

Oppimisnopeus vaikuttaa suoraan yrityksen kilpailuetuun, joten oppimisnopeuteen ja -tuloksiin kannattaa suhtautua suunnitelmallisesti. Tarvitaan jatkuvaa erikoisosaamisen vahvistusta ja osaamispuutteiden paikkausta. Samoin tarvitaan osaamistason entistä tarkempi varmistaminen ja todentaminen, esimerkiksi miten hyvin tärkeimmät vakiomenetelmät todellisuudessa osataan.


OPPIMISTYYLIT

Oppimistyylit painottuvat yksilöllisesti. Nopein tapa oppia voi perustua näköön, kuulemiseen, tekemiseen, harjoitteluun, yhteistyöhön, ennakoivaan ajatteluun, pohdiskeluun, esimerkin ja kokemuksen hyödyntämiseen, edellisten yhdistelmään jne. Oppimistyyli kannattaa huomioida.

Oppimistyyleistä on olemassa erilaisia malleja. Tyylit voi jakaa esim. visuaalinen, auditiivinen ja kinesteettinen, tai osallistuja, tarkkailija, päättelijä ja toteuttaja.


SUURIN OSA IHMISISTÄ OPPII PARHAITEN NÄKEMÄLLÄ

Tutkimusten mukaan suurin osa ihmisistä oppii parhaiten näkemällä. Tähän on luonnollinen syy siinä, että ihmisen aivot on kehittyneet erityisesti kuvainformaation käsittelyä varten. Ihmisaivojen ”näytönohjainkortti” on todella tehokas. Visuaalisen informaation lisäksi kannattaa käyttää muitakin kanavia ja näin oppiminen tehostuu edelleen. Samoin oppimisen kohteena olevaa asiaa tai ongelmaa kannattaa lähestyä eri näkökulmista.

”Visual speaking” eli visuaalinen kommunikointikyky on hyödyllinen taito.


OPPIMISEN MOTIVAATIO

Oppimisen motivaatioon vaikuttavat mm. kokonaisuuden ymmärtäminen, opin nopea soveltamismahdollisuus, sopiva vaikeusaste eli ei liian helppo tai vaikea, sopivan tiukka aikataulu, innostava opettaja, esimerkin voima, asiakastarpeen ymmärtäminen ja sen ymmärtäminen mistä asiakas todellisuudessa haluaa maksaa. Myös johdon, esimiesten, kehittäjien ja kouluttajien antaman viestin yhdenmukaisuus on erittäin tärkeä asia.

Suomessa on aika matalat organisaatiohierarkiat ja tilanne kannattaa hyödyntää. Monessa yrityksessä voi ilahtua, kun näkee miten monipuolisesti ja yhteistyössä asioita analysoidaan, opitaan ja kehitetään. Kehittäjät ja kouluttajat sparraavat ja työntekijät osallistuvat esimerkiksi fiksujen ja sujuvien toimintatapojen suunnitteluun. Myös videoita osataan hyödyntää.


IRTI VANHOISTA PIINTYNEISTÄ OPEISTA

Uuden oppimisessa tarvitaan uteliaisuutta ja rohkeutta. Tarvitaan ”aina voidaan kokeilla ainakin kerran asennetta”. Vanhoista piintyneistä tavoista poikkeaminen tai luopuminen on usein vaikeampaa ja hitaampaa kuin uuden oppiminen.

Riippuen uuden asian vaikeusasteesta, sen kokeilussa tarvitaan erilaisia paneutumis- ja syventymistapoja. Ihmisen oppimiskäyrähän toimii siten, että vasta tietyn harjoittelun jälkeen voidaan tehdä kunnollisia johtopäätöksiä. Nopeissakin kokeilussa tarvitaan tietty asiaan paneutuminen.


”YKSI AVIX VIDEO-ANALYYSI VASTAA TUHATTA KUVAA”

Videoiden käyttö aktivoi oppimista ja tekee siitä hauskempaa. Visualisointi helpottaa myös asioiden kertaamista ja niihin palaamista. Kertaaminen on tärkeää asioiden mieleen painumisen kannalta.

Kuvien ja videoiden käyttö on kasvanut räjähdysmäisesti viime vuosina. Tämä älykännyköiden älyominaisuus on osaltaan hyvä todiste visualisoinnin tarpeellisuudesta ja toimivuudesta.


AVIX TARJOAA TYÖKALUJA MONIIN TARPEISIIN

ESIMERKKEJÄ: Menetelmäkehitys, LEAN, jatkuva parantaminen / Kaizen, hukan poisto, Best Practise / parhaat käytännöt, vakiomenetelmät, standardiajat, menetelmätutkimus, aikatutkimus, työntutkimus, kustannuslaskenta, oppiminen, perehdyttäminen, työohjeet, tuotannon joustava läpimeno, tuotannon pullonkaulojen poisto, linjan tasapainotus / linjabalansointi / Yamazumi, varioitujen tuotteiden joustava läpimeno (mixed model line balancing), työn organisointi ja resurssointi, layout, asetusajat / vakioidut tuotevaihdot SMED, OEE, riskianalyysit FMEA, turvallisuus ja ergonomia, ongelman ratkaisu, benchmarkkaus, tuotteiden valmistusystävällisyys DFMA ja DFA, tuotteiden huoltoystävällisyys, tuotetestit, prototestit, nopea uusien tuotteiden tuotannollistaminen (ramp up), palveluiden kehittäminen ja tuotteistus jne.


VIDEOT, VALOKUVAT, CAD-KUVAT, ANIMAATIOT, PROSESSIN NUMERO-DATA OK

AVIX ohjelmia voi käyttää videoiden lisäksi piirustusten, valokuvien, digitaalisten 2D ja 3D mallien ja animaatioiden avulla. Käyttö onnistuu myös ilman visualisointia prosessin numerotietojen avulla (esim. linjabalansointi). AVIXia käytetään digimalleilla mm. tuotekehityksessä, prosessianalyyseissä, suunnittelussa, protoilussa, uusien tuotteiden tuotannollistamisessa ja työohjeiden teossa.

Digimalleihin perustuvan analyysin tai suunnitelman voi myöhemmin modifioida heposti videoihin perustuvaksi tai päinvastoin. Myös digi- ja video-materiaalin yhteiskäyttö toimii hyvin.

Analysointi- ja käyttötyyli on muutenkin joustavasti valittavissa. Ensin voidaan tehdä esimerkiksi pika-analyysi ja myöhemmin voidaan sukeltaa haluttuun kohtaan tarkemmin. AVIX käyttäjiä on todella monenlaisissa yrityksissä ja organisaatioissa eri aloilla.


Lisätietoja:
samuli.vuorinen(at)cimteam.fi
P. 0400 700263


 
   
Uutisarkisto