In English
Home
  
24.03.2016AviX 4.6.7 parantaa kokoonpanotyön analysointia ja ohjeistusta, mm. Assembly View ja osien käsittely. Lue lisää…
 
VERSIO 4.6.7 UUTTA

AviX Method Assembly View helpottaa tuotteen osien (m-BOM) kohdistamista prosessin töihin/vaiheisiin.

Assembly View toimintoja on parannettu siten, että osien käsittely, lisääminen ja poisto on entistä joustavampi (paste ja delete -toiminnot). Tästä on hyötyä paljon osia sisältävien kokoonpanojen analysoinnissa ja ohjeistuksessa. Ominaisuus tukee tuoterakenteen ja esim. moduloinnin hyödyntämistä.

Osien kohdistus vaiheisiin on edelleen helppo drag-drop toiminto. Osien käyttö nähdään selvästi.

Uusi versio sisältää suorituskykyparannuksia osien ja työkalujen käsittelyssä sekä joitakin bugi-korjauksia mm. graafisten raporttien aikayksikkö. Versio 4.6.7 on ns. pieni päivitys.

Uuden version saa download-alueelta, kun lisenssi on voimassa.


AviX METHOD VAKIO-OMINAISUUKSIA

- Helpottaa videoiden ja visualisointien käyttöä
- Nopeuttaa analysointia, kehittämistä ja oppimista (prosessit, työmenetelmät, tuotteet)
- Visuaalisuus ja systemaattisuus helpottavat yhteistyötä ja yhdessä kehittämistä

- Prosessin vaiheistus syntyy sujuvasti ja kutakin vaihetta vastaa oikea filmin kohta (joustava mahdollisuus vaiheistaa eri tavoin, pikatyyli ”Lean”, standardiajat, oma standardiaikakirjasto, vaiheistuksen helppo modifiointi jne., käyttötyylin voi valita oman tarpeen mukaan ja haluttuja kohtia voi tarkentaa myöhemminkin, video-editointia ei tarvita)

- Prosessin faktat nähdään selvästi yhdessä visualisointien kanssa, aika, hukat, jalostava jne.
- Parannusten ideointi, suunnittelu ja vaihtoehtojen vertailu
- Menetelmien vakiointi (standard work, ohjeistus, työnopastus, koulutus)

- Osaluettelon BOM ja tuoterakenteen import AviXiin toimii ja muutokset visualisoidaan.
- Osien käyttökohteet nähdään/pikahaku, AviX tukee logistiikan tarpeita, tuotestandardisointia ja modulointia.
- Vaiheet, osat ja työkalutiedot saadaan työohjeeseen.

- Automatisoi analysointia, ohjeistusta ja raportointeja, jopa yli 70% aikasäästö.
- Automatisoi työohjeiden kieliversioiden tekoa (Enterprise lisenssi)
- Monia vakioraportteja, aikatiedot, hukka, parannustoimenpiteet, ja muissa AviX moduleissa myös läpimeno, linjabalansointi, asetusajat/tuotevaihdot SMED, riskianalyysi FMEA jne.

- Monia kieliversioita (sis. vakiona)

- AviX Method toimii hyvin yhteen AviX muiden modulien kanssa. Perustiedot saadaan/päivittyvät helposti Resource Balance (tuotannon läpimeno, linjan tasapainotus, resurssointi), FMEA (riskianalyysi), SMED (tuotevaihdot ja koneasetukset) ja Ergo (ergonomia) moduleihin.


TULOKSIA JA KILPAILUETUA

Suomessa, Ruotsissa ja esim. Saksassa AviX käytön tulokset ovat samanlaisia. Käyttötyyleissä on eroja ja tietyt asiat kannattaa tiedostaa ja hyödyntää Suomessa.

Maailmalla on jo 15 vuoden AviX - käyttökokemus ja nykyään ohjelma on globaalissa käytössä monilla toimialoilla, monenlaisissa ja monen kokoisissa yrityksissä.

Käyttäjät ovat sekä pieniä paikallisia että isoja globaaleja organisaatioita ja näiden verkostoja.

Tuloksia...

LISÄKAPASITEETTIA ON SAATU LÄHES ILMAISEKSI jopa monia kymmeniä prosentteja, koska parannukset ja uusi tekotapa on toteutettu entisillä resursseilla ilman isoja investointeja.

Samalla tuotannon LÅPIMENO on nopeutunut merkittävästi tai pudonnut jopa murto-osaan entisestä.

JOUSTAVUUS JA PALVELUKYKY paranevat vakiomenetelmillä ja ”puolet nopeammilla” vakioasetuksilla ja tuotevaihdoilla (SMED).

LAATU vakioituu ja paranee sekä tuotteissa että palveluissa. Esim. vaativien vientimaiden tarkkoihin vaatimuksiin pystytään vastaamaan entistä paremmin.

ENSIMMÄISET TULOKSET SAADAAN NOPEASTI JA EDULLISESTI fiksummilla työmenetelmillä, tekemisen vakioinnilla, parhaan menetelmän oppimisella, paremmalla ennakoinnilla, paremmalla toiminnan ohjauksella, työpiste-, työkalu-, layout-, ergonomia- ja tuoteparannuksilla.

Monenlaisesta hukasta, epätietoisuudesta ja turhasta odottamisesta päästään eroon.


TULOSTEN TOTEUTUS KÄYTÄNNÖSSÄ

Ensimmäisten tulosten saamisessa ei tyypillisesti tarvita investointeja. AviX käyttö ei myöskään vaadi kokopäivätoimista erikoisresurssia, vaan ”pikakäyttö” on helppoa ja nopeasti opittavissa. Analyysien teko vaatii tietysti tietyn paneutumisen ja tehokäyttö kannattaa organisoida/koordinoida.

Visuaalisuus, systemaattisuus ja yhdessä kehittäminen helpottavat parannusten käytännön toteutusta ja jalkautusta. AviX on tässä hyvänä apuna ja asiat ymmärretään samalla tavalla.

Yhteistyö alkaa usein analyysin yhteisellä suunnittelulla ja jatkuu videointi-, analyysin käsittely-, ideointi-, ohjeistus-, harjoittelu- ja seurantavaiheissa.

Nykyään monilla AviX käytön aloittajilla on hyvää LEAN-työtä tehtynä ja menossa ja näissäkin organisaatioissa saadut tulokset ovat erittäin isot.

Takaisinmaksuaika on yleensä ensimmäinen pilotti eli esim. 1-3 kuukautta.


Lisätiedot:
samuli.vuorinen(at)cimteam.fi
P. 0400 700263
 
   
Uutisarkisto