In English
Home
  
14.01.2016Kokoonpanolinjojen tasapainotus Volvo Trucks ja Volvo Bus tehtailla - AviX ekskursio-kokemuksia. Lue lisää...
 
GÖTEBORG EKSKURSIO-KOKEMUKSIA

OHJELMASSA MM.

- Visuaalisten AviX analyysi- ja suunnitteluohjelmien käyttö
- Kokoonpanolinjojen menetelmä- ja tasapainotushukan poisto (BALANCE LOSS)
- Aktiivista yhteistyötä, osallistumista ja koulutusta
- Tuotteen kokoonpanoystävällisyyden kehittäminen (DFA)


VIERAILUT

Marraskuun lopulla ryhmä AviX käyttäjiä ja aiheesta kiinnostuneita pääsi tutustumaan Volvo Trucks ja Volvo Bus tehtaiden loppukokoonpanolinjojen tasapainotukseen Göteborgissa ja Boråsissa. Molemmat tekevät asiakaskohtaisia tuotteita joustavilla mixed-model kokoonpanolinjoilla.

Tehtaiden tuotevalikoimat ovat laajat ja tilaukset varustellaan asiakaskohtaisesti. Osaamis- ja linjan tasapainotusvaatimukset ovat isot.

Molemmat tekevät paljon työtä tasapainotushukan poistamiseksi (BALANCE LOSS). Tasapainotuksella on monen kymmenen prosentin vaikutus resurssien käyttöasteeseen. Osaaminen ja kaikkien osallistuminen kehittämiseen olivat näkyvästi esillä.


VOLVO TRUCKS

VOLVO TRUCKS käyttää AviX analyysi- ja suunnitteluohjelmia Lean-, aikatutkimus- ja tasapainotustarkoituksiin. Perustan pitää olla kunnossa, mm. aikatutkimus ja vakiomenetelmä, jotta tasapainotus onnistuu.

Tasapainotus on viime aikoina tarkentunut siten, että tilauskantatiedot voidaan hyödyntää tasapainotusanalyysissä. Kunkin tilauksen linjalle aiheuttamat pullonkaulat nähdään visuaalisesti etukäteen ja niihin voidaan reagoida. Tässä käytetään uutta AviX Execution Optimizer ohjelmaa.

Manuaalisesti tehtynä näin tarkka analyysi olisi käytännössä mahdoton, koska erilaisia tuote-, varuste- ja optioyhdistelmiä on tuhansia.


VOLVO BUSES

VOLVO BUSILLA kiinnitti huomiota erittäin aktiivinen yhteistyö kokoonpanolinjan asennustiimien kanssa. Asentajille on jaettu AviX tasapainotus- ja analyysiraportteja tarkistukseen. Näin päästään käsiksi häiriöiden ja hukkien poistoon ja samalla asentajat oppivat monien erikoisvarusteluiden osat ja työmenetelmät.

Bussitehtaan työohjeet ovat kehittymässä ja ohjeen jokaisella rivillä on tieto, onko kyseinen työvaihe jalostavaa, tarpeellista tai hukkaa. Samoin joka rivillä on tieto askelten määrästä. Työohje saadaan suoraan AviX analyysistä.


DFA - DESIGN FOR ASSEMBLY – ”Kuulolaitehampurilaisen uusi konstruktio”

Ekskursion luento-osassa kuultiin COHLEAR kuulolaitevalmistajan mielenkiintoinen esitys tuotteen kokoonpanoystävällisyyden kehittämisestä. Cohlear käyttää AviX ohjelmia työmenetelmien analysoinnissa ja ohjeistuksessa, kokoonpanolinjan kehityksessä ja nyt uusimpana käyttökohteena on DFA eli Design for Assembly suunnittelu.

Cohlear kuulolaiteimplantin konstruktio on eräänlainen hampurilaista muistuttava hienomekaniikkaa ja elektroniikkaa sisältävä paketti. Kokoonpano on vaativaa, Medical Device Direktiivin vaatimukset pitää huomioida ja esim. voimakkaat magneetit tuovat omat kuvionsa työmenetelmiin.

Tuote analysoitiin AviX DFA/DFX ohjelmalla ja cad-grafiikalla. AviX visualisoi vaikeat kohdat ja kokonaistulos kokoonpanon helppoudesta nähdään score % :n avulla. Alkuanalyysin jälkeen kuulolaite suunniteltiin uusiksi.


AviX DFA/DFX INFOA

AviX DFA/DFX sisältää monivalintakysymykset sekä manuaali- että automaattiseen kokoonpanoon. Kysymyksiä on esim. kokoonpanosuunta, käsittely, tarttuminen, kiinnittäminen, toleranssit ja monia muita. Ohjelma on systemaattinen ja käyttäjää opastava.

Ensin tuoterakenne ja BOM eli osaluettelo tuodaan AviXiin. Analysoinnin aikana käytetään cad-kuvia, valokuvia, animaatioita ja videoita apuna. Konstruktiovaihtoehtoja voidaan vertailla havainnollisesti ja faktat nähdään selvästi.

Työpiste-, solu- ja linjaratkaisujen analysoinnissa, suunnittelussa ja vertailussa toimivat hyvin AviX Method ja Resource Balance ohjelmat.


TUTUSTUMISTA KOLLEGOIHIN

Ekskursioiden hyvä puoli on myös uusiin kollegoihin tutustuminen. Nytkin oli liikkeellä hyvä ja iso joukko ammattilaisia eri puolilta Suomea vahvistettuna muutamalla naapurimaan osallistujalla. Kiitokset kaikille osallistumisesta ja aktiivisista keskusteluista!

Volvo Trucks kierroksella oli hieman syysmyrskyn tunnelmaa, mutta osallistujat olivat onneksi olosuhdekestäviä!


Hyvää menevää uutta vuotta kehittäjille!

Terveisin
Samuli

Lisätietoja:
samuli.vuorinen(at)cimteam.fi
P.0400 700263

 
   
Uutisarkisto