In English
Home
  
07.01.2015Hyvää uutta vuotta 2015! Tipaton tammikuu ja AviX käyttäjien "Happy Hour". Lue lisää...
 
Hyvää uutta vuotta 2015!

Tammikuu on tipaton, mutta AviX käyttäjillä on ”Happy Hour”. Tällä ”onnellisella tunnilla” ei tarkoiteta kuitenkaan alkoholin nauttimista työpaikalla puoleen hintaan. Sen sijaan mielessä on mahdollisuus töiden tekemiseen entistä fiksummin, helpommin ja yhdenmukaisella tavalla.

Fiksu tekotapa koskee kaikkia, esimiehiä, kehittäjiä, kouluttajia ja työntekijöitä. Toteutuksessa käytetään visualisointeja, videoita ja yhteistyötä entistä enemmän.

AviX video-analyysin käyttäjät monilla eri aloilla ovat saaneet erittäin hyviä mitattuja TULOKSIA myös Suomessa. Yleensä kuulee vähintään kymmmenistä prosenteista lisäkapasiteettia, mikä saadaan samoilla resursseilla. AviX ohjelmia käytetään ympäri maailmaa ja esimerkiksi Ruotsissa ja Saksassa niitä on käytetty jo yli 10 vuotta.

AviX visualisoi ja ohjaa analysointia, parannusten suunnittelua, nopeuttaa oppimista ja automatisoi monenlaisten raporttien ja työohjeiden tekoa ja ylläpitoa. AviX helpottaa ymmärtämistä, osallistumista ja yhteistyötä.

Analysointia, suunnittelua ja kehittämistä voi tehdä esim. tehdas-, tuote-, linja-, solu-, työpiste-, vaihe- ja resurssinäkökulmista. Detaljeihin voi sukeltaa sisään ja päinvastoin. Tärkeät faktat nähdään selvästi, ne saadaan visuaaliseen yhteiseen käsittelyyn. Parannusten käytännön toteutus nopeutuu.

Tarvitaan sekä isoja että jatkuvia pieniä parannuksia.

………………

”Jos asiaa ei voi selittää yksinkertaisesti, niin sitä on vaikea ymmärtää”, totesi jo Einstein aikoinaan. Visualisointi auttaa ymmärtämään.

………………

AVAINROOLISSA ON HYVÄ YHTEISTYÖ. Kaikki kehittämiseen osallistuvat, myös työntekijät, pääsevät käyttämään osaamistaan ja ammattitaitoaan fiksun tekotavan suunnitteluun. Esimerkkejä on mm. osaamisen, työpisteiden, työvälineiden, osien sijainnin, vakiomenetelmien, työohjeiden, linjan suunnittelun, koneiden käytön, koneasetusten ja tuotevaihtojen SMED, huollon, ergonomian, työturvallisuuden, sujuvan läpimenon ja tuotteiden valmistettavuuden kehittämisestä.

Julkisuudessa on usein esillä sana ”tuottavuus” eli työ pitää tehdä entistä nopeammin ja samassa ajassa pitää saada enemmän valmista aikaan. Näistä keskusteluista saa usein sen väärän käsityksen, että päätarkoitus on ”askelnopeuden” tai ”liikenopeuden kiihdytys” tai muu ”turbo-ruuvin kiristys”. Tästä ei ole kuitenkaan kysymys. Nopeutuksesta ei ole mitään hyötyä, jos työ tehdään huonolla menetelmällä tai tekeminen on tehotonta sinne-tänne-säntäilyä ja kohdistuu asioihin, joista asiakas ei halua maksaa. Nämä turhat työt ”hukat ja odotukset” tulee ehdottomasti poistaa. Erittäin tärkeää on myös se, että hyvin tehty työ ei jumiudu johonkin vaiheeseen eli ns. pullonkaulaan. Pullonkaula aiheuttaa moninkertaiset turhat kustannukset, koska siinä on kiinni paljon pääomaa, kun koko muu linja joutuu odottamaan. Kaikkein ikävintä ja kalleinta on se, että asiakas joutuu odottamaan.

PARAS TULOS SAADAAN, KUN TYÖ SUUNNITELLAAN FIKSUSTI SITEN, ETTÄ SE ON HELPPO TEHDÄ JA TYÖ ETENEE SUJUVASTI ILMAN ODOTUKSIA ALUSTA LOPPUUN.

Erittäin tärkeää on TEKOTAVAN YHDENMUKAISTAMINEN ELI VAKIOINTI, koska kaikenlainen vaihtelu hidastaa oppimista ja vaikeuttaa sujuvan läpimenon ja halutun laatuvaatimuksen toteuttamista.

Hyvä osaaminen helpottaa tekotapojen vakiointia ja esimerkiksi uusien tuotteiden sisäänajoa. Tekotavan vaihtelu aiheuttaa linjaan haitariliikettä, mikä tarkoittaa odotuksia ja ruuhkia. Vaihtelu voi johtua esim. ohjeiden, perehdytyksen, harjoittelun, osaamistason valvonnan, materiaalien, koneiden tai muiden tekemisen edellytysten puutteista tai esimerkiksi liiallisesta sooloilusta.

Huom. SITKEÄN HARJOITTELUN MERKITYS tekotavan parantamisessa ja vakioinnissa, koska valittu paras menetelmä, työkalu, järjestys jne. voi aluksi tuntua vaikeammalta kuin vanha tuttu tapa. Keskustelu, kuuntelu ja ”aina kannattaa kokeilla” –asenne auttavat.

"Harjoittelu tekee mestarin ja onni suosii rohkeaa."

Asiakas haluaa maksaa tuotteen tai palvelun arvoa lisäävästä eli jalostavasta työstä. Tämä jalostava työ tulee tehdä mahdollisimman fiksusti ja sen osuuden tulee olla kokonaisajasta mahdollisimman suuri. Näin vahvistetaan omia kilpailuetuja, kun asiakas vertailee vaihtoehtoja ja tekee valintoja!

………………

Myös sattumalla on osuutensa menestymisessä ja sitä voi hieman auttaa. ”Sattuma suosii valmistautunutta mieltä”, näin opasti Louis Pasteur, ranskalainen rokotteiden ja pastöroinnin kehittäjä.

………………

Menestystä uudelle vuodelle!

Yhteistyöterveisin
Samuli Vuorinen
Cimteam Oy
P. 0400 700263
samuli.vuorinen(at)cimteam.fi
...
 
   
Uutisarkisto