In English
Home
  
09.12.2013Oppiminen yhdessä tekemällä ja videoiden avulla. Lue lisää...
 
ONKO OPPIMISESSA JA OPETTAMISESSA TARPEITA

- Moniosaajat?
- Parhaiden tekotapojen hyödyntäminen?
- Pahimpien pullonkaulojen ja ongelmien poistaminen?
- Oppimisen nopeus?
- Ohjeiden teon nopeus?
- Motivaatio?
- Onko tavoiteltu osaamistaso selvillä?
- Resurssi- ja aikapula?
- Tunnetko esim. Ruotsin, Saksan, Sveitsin tai Japanin osaamisen kehitystapoja?


VISUALISOINTI JA OSALLISTUMINEN

AVIX ohjelma tarjoaa visuaaliset ja systemaattiset työkalut osaamisen kehittämiseen ja ohjeiden tekoon. Video-analyysiä, valo- ja cad-kuvia sekä animaatioita voidaan hyödyntää helposti ja uudella tavalla.

AVIX ohjelman avulla oppimisprosessi ja ohjeiden tekoprosessi paranee. Visualisointi helpottaa ymmärtämistä ja keskustelua. Lisäksi osallistuminen ohjeiden tekoon motivoi.

Videon avulla eri henkilöt voivat osallistua entistä paremmin ohjeen haluttujen kohtien valmisteluun ja käsittelyyn. Tämä voi koskea esim. työntekijöiden osallistumista oman työn videointiin ja tärkeiden ja kriittisten kohtien ohjeistamiseen. Tätä kannattaa harjoitella vaiheittain.

Monet edistykselliset organisaatiot käyttävät AVIX ohjelmaa ja tarjoavat työntekijöille uuden osallistumistavan ohjeiden tekoon. Näin saadaan haluttu asiantuntemus mukaan ja samalla opitaan.


ESIMERKKEJÄ KÄYTTÖKOHTEISTA

Tyypillisiä käyttökohteita: Best practise -työmenetelmät, vakiomenetelmät, LEAN-periaatteet, tuotannon joustavuus ja sujuva läpimeno, eri tekotapojen vertailu ja benchmarkkaus, koneiden käyttöohjeet, turvallisuus- ja ergonomiaohjeet, hiljainen tieto mukaan ohjeisiin, mestari-kisälli opetuksen dokumentointi, tuotteen rakenne ja ratkaisut, huolto-ohjeet jne.

AVIXin avulla samoja perustietoja, video/visualisoinnit ja prosessitiedot, voidaan käyttää eri käyttötarkoituksiin. Tämä säästää aikaa. Samoja perustietoja voidaan käyttää esim. työohjeisiin ja erilaisiin analyyseihin kuten LEAN-kehitykseen, jatkuvaan parantamiseen, FMEA-riskianalyyseihin tai tuotteen valmistettavuuden parantamiseen.


KAIKKIA OPPIMISTAPOJA TARVITAAN

Oppimista kannattaa tehdä kaikilla tavoilla: Tekemällä, kuuntelemalla, virheistä oppimalla (huom. ei kuitenkaan samaa virhettä kahteen kertaan), ohjeita lukemalla, videoita katselemalla ja mielikuvaharjoituksilla.

Tutkimusten mukaan suurin osa ihmisistä ymmärtää parhaiten visuaalisen viestin.
AVIX auttaa tässä.


 
   
Uutisarkisto