In English
Home
  
27.02.2013AviX ja Lean koulutus ja case-vierailut Volvo VCE ja Scania Engines 12-13.2.2013 Ruotsi - Lean, SMED, vakiomenetelmät, linjan tasapainotus, jatkuva parantaminen, osaaminen. Lue lisää...
 
Laskiaistiistaina 12.2. ryhmä tuotannon kehittäjiä eri puolilla Suomea karisti unihiekat silmistä hyvin varhain. Suuntana oli pian lentokenttä ja ohjelmassa matka Ruotsiin tutustumaan AviX ohjelmaan ja Lean-kehitykseen.


12.2. LUENTO-OSA TUKHOLMASSA

Iltapäivän luennoilla nähtiin ja kuultiin case-esimerkkejä hyvistä tuloksista ja miten ne tehtiin. Yksi tärkeä tavoite kaikissa esimerkeissä oli tuotannon joustavuuden parantaminen. Asiakkaat haluavat tilaukset entistä nopeammalla toimistusajalla ja valmistuserät ovat entistä pienempiä tai 1 kpl.

Case-esimerkit

- IKEA/Swedwood kirjahyllylinjan asetuksen/tuotevaihdon analysointi ja vakiointi(SMED)
- AgcoPower työstökoneen ja robotin asetuksen analysoinnin ja kehittämisen kokemuksia(SMED)
- IAC auton kojelaudan kokoonpanolinjan tasapainotus ja työohjeet. Jokainen tuote on yksilö.
- AviX Saksan partneri kertoi, että Saksassa SMED-projektien määrä on lisääntynyt

Esimerkkien analyysit ja parannusten haku on usein nopeasti tehtävissä AviX ohjelman ja videon avulla. Esim. kirjahyllylinjassa on yli 10 laitetta ja 6 työntekijää. SMED analysointi ja parannustenhaku-workshopit olivat yhteensä 2,5 päivää ja koko projekti vietiin läpi 4 kuukaudessa. Tämä sisälsi systemaattisen seurantajakson ja joitakin uusia kuvauksia. Kaikki työntekijät osallistuivat analysointiin ja workshoppeihin.

Luennoilla nähtiin AviX ohjelman mahdollisuuksia ja miten visualisointi tukee Lean-kehitystä, menetelmien analysointia, benchmarkkausta, vakiointia ja oppimista.

AviX käyttö näytti osallistujien mielestä helpolta.

Keskusteluissa tuli esiin, että yhteistyönä tehtävä kehittäminen helpottuu visualisoinnin ja systemaattisten ohjelman avulla. Tärkeä perusedellytys on tietysti hyvä johtaminen, hyvin vedetyt ja resurssoidut projektit. AviX käytöstäkin kannattaa kunkin yrityksen tehdä oma itselle sopivin käyttöohje.

Keskustelu jatkui vilkkaana iltapalalla ja monet kansainväliset kehitysnäkökulmat tuntuivat olevan mukana keskustelussa, ainakin Suomi, Ruotsi, Saksa, USA ja Japani. Samalla tutustuttiin uusiin kollegoihin.


13.2. VIERAILUT VOLVO VCE ja SCANIA ENGINES

Bussimme starttasi aamulla klo 8:00 kohti yritysvierailuja.

Molemmat vierailukohteet Volvo VCE ja Scania ovat mukana globaalissa liiketoiminnassa ja ne edustavat Ruotsin huippua Lean-kehityksessä. Samoin molemmat käyttävät AviX ohjelmaa. Scania on ollut AviX kehityskumppani jo yli 10 vuotta. Alla muutamia havaintoja.


VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT, ESKILSTUNA

- Aktiivinen, selkeä ja visuaalinen Lean-toiminta läpi koko tehtaan organisaation
- OEE ja hukka tarkassa seurannassa
- Työntekijöiden osallistumista parannusten hakuun aktivoidaan. Kohteena mm. työmenetelmät, hukan poisto ja kokoonpanolinjojen tasapainotus.
- Työntekijät analysoivat linjan tasapainotusmahdollisuuksia AviX Resource Balance grafiikan avulla. Sen avulla voi hakea ideoita mm. missä työasemassa työ tehdään, kuka tekee, missä järjestyksessä, tai voiko jonkin pitkän vaiheen tehdä helpommin.
- Jokaisen osaamistaso arvioidaan tarkasti ja osaamismatriisit ovat näkyvissä jokaisella tuotantoalueella.
- Vakiomenetelmien tärkeyttä korostettiin
- Jalostava työ / hukka / tarpeellinen tuodaan selvästi esiin vakiomenetelmän ja standardiajan yhteydessä
- Linjojen tasapainotuksen tärkeyttä korostettiin
- AviX ohjelmaa ja videoita käytetään menetelmien analysoinnissa ja vakioinnissa, hukan poistossa, linjojen tasapainotuksessa, standardiaikojen määrittelyssä, työohjeiden teossa, prosessin riskianalyyseissä FMEA, koneasetusten analysoinnissa SMED ja tuotteiden valmistusystävällisyyden parantamisessa.
- Uutta on myös kypäräkameran käyttö koneasetusten videoinnissa. Näin asetuksen tekijä voi itse kuvata paremmin ahtaassa paikassa tehtävän työn.


SCANIA ENGINES, SÖDERTÄLJE

- Vahva, visuaalinen ja pitkäjänteinen Lean-kulttuuri
- Tavoitteet ja tulokset ovat hyvin selvästi esillä, linjojen valotaulut, grafiikat jne.
- Tuotantotiimeittäin aamupalaverit, nopea töiden, poikkeamien ja ideoiden käsittely
- Osaamismatriisit esillä tuotantoalueittain
- Vakiomenettelyjä korostetaan
- Jalostava/hukka/tarpeellinen tuodaan selvästi esiin
- Linjojen tasapainotuksen tärkeyttä korostetaan ja linjojen pitää olla samalla joustavia eri tuotevarianteille.
- Linjan joka työasemassa on AviX Balance tasapainotusgrafiikka näkyvissä.
- Best practise vakiomenetelmät, linjan tasapainotus ja työohjeet tehdään uusien tuotteiden kokoonpanolinjalla. Työohje saadaan nopeasti ja samalla saadaan myös standardiaika. Apuna on AviX ja videot.
- Työmenetelmien vakioinnilla on vaikutus myös sairaspoissaolojen vähenemiseen.
- Työohjeiden laatuun ja visuaalisuuteen on panostettu ja ohjeita parannetaan edelleen. Työntekijät osallistuvat ohjeiden tekoon entistä enemmän. Heillä on osaamista mitä tarvitaan, kun vakiotyömenetelmä määritellään ja ohjeistetaan.
- Uutta on action videokameran käyttö, jolla työntekijä kuvaa oman työnsä, kädet ja tekeminen näkyvät hyvin.
- Yhteistyö tuotannon ja tuotekehityksen välillä lisääntyy.


JOHTOPÄÄTÖKSIÄ VIERAILUISTA

Vakiomenetelmien tärkeyttä, hukan poistoa, linjojen tasapainotusta ja linjojen tasapainotushukan "balance loss" poistoa korostettiin vahvasti.

Kehittäminen tehdään entistäkin enemmän yhteistyönä.

Johtamistapa on selkeä, tiivis ja visuaalinen. Työntekijät osallistuvat uudenlaisilla tehtävillä parannusten hakuun. Oppiminen nopeutuu ja sitä tapahtuu heti, kun uusia ideoita ja ongelmia pohditaan. Tämä nopeuttaa parannusten vientiä käytäntöön.


KIITOS - THANK YOU

Vierailujen jälkeen ryhmämme suuntasi bussilla kohti Arlandan lentokenttää.

Päivän aikana oli nähty mielenkiintoisia asioita, saatu iso annos tietoa ja vahvistusta omiin ajatuksiin. Kuulosti siltä, että joitakin ideoita voi ja kannattaa soveltaa nopeasti omassa yrityksessä.

Toivottavasti ideoista syntyy omat parannetut versiot.

Kiitos kaikille osallistujille ja Jukalle AgcoPower SMED-case esittelystä!

Big Thank You for our hosts at Volvo Construction Equipment and Scania Engines!
Our group want to send Best Greetings and Warm Thank You!
Very interesting presentations and we are very happy of visiting possibility.

Thank you also for AviX guys from Solme AB!

Ystävällisin terveisin / Best regards
Samuli Vuorinen
Cimteam Oy
Mob.+358 400 700 263
 
   
Uutisarkisto