In English
Home
  
31.05.2012Parempaa asiakaspalvelua ja joustavaa tuotantoa koneasetuksia kehittämällä (SMED)
 
VISUAALISUUS

AviX SMED ohjelma tarjoaa visuaalisen ja systemaattisen työkalun koneasetusten ja tuotevaihtojen kehittämiseen. Visuaalisuus helpottaa keskustelua ja hankkeen läpivientiä. AviX käyttö etenee seuraavasti:

Asetustyö videoidaan ja analysoidaan AviXilla eli tunnistetaan videosta jalostava työ/hukka ja samoin sisäinen/ulkoinen asetustyö. Sitten etsitään ideoita ja parannuksia ryhmätyönä ja sovitaan standardisoitu menettelytapa. AviXista saadaan myös työohje check-lista automaattisesti.


MÄÄRITELMIÄ

SMED = "Single-Minute Exchange of Die" eli "Nopea asetus" jonka tavoite on alle 10 minuuttia.

Asetusaika on koko se aika, joka tarvitaan edellisen tuotteen A viimeisen kappaleen valmistumisesta aina siihen asti, kun seuraavan tuotteen B ensimmäinen hyväksytty kappale on valmistettu. (Tai kappaleen sijalla voi erä prosessiteollisuudessa.)

Sisäinen asetus = Asetustyö jonka aikana kone seisoo (KALLIS)

Ulkoinen asetus = Asetustyö joka voidaan tehdä koneen käydessä


VIHJEITÄ KEHITTÄMISEEN

Kannattaa aloittaa pullonkaulakoneesta ja suunnitella analyysi yhteistyönä asetuksen tekijöiden kanssa.

1) Tunnista asetustyöt
2) Tunnista jalostava työ / hukka / häiriöt.
3) Poista hukka ja häiriöt
4) Erota toisistaan sisäinen ja ulkoinen asetustyö
5) Muuta sisäistä asetustyötä ulkoiseksi hyvällä ennakoinnilla. Esim. tuo kaikki tarvittavat materiaalit, työkalut, mittalaitteet, siirtolaitteet, dokumentit jne. valmiiksi työpisteeseen ennen koneen pysäyttämistä. Näin koneen seisokkiaika lyhenee, kun osa sisäisestä asetustyöstä tehdään esi- ja jälkiasetuksena.
6) Analysoi voiko asetusta tehdä osittain ryhmätyönä "kuten F1 renkaanvaihto"
7) Paranna layoutia ja teknisiä ratkaisuja, esim. paranna turvallisuutta ja ergonomiaa, paranna kaikkia kuljetustapoja, standardisoi ruuvit, käytä pikakiinnityksiä, poista säätötarve, jne.
8) Standardisoi ja ohjeista asetuksen tekotapa
9) Kouluta standardisoitu tekotapa
10) Seuraa tuloksia ja kertaa tarpeen mukaan


TULOKSET

Paljonko tarvitaan ja ansaitaan rahaa?

V: Tuloksista suuri osa voidaan saada aikaan pienin kustannuksin ja pienin investoinnein. Hyvin pitkälle riittää järkevä ja oikea työjärjestys asetustöiden tekoon. Asetustyön tekotavalla on suuri merkitys tuotannon joustavuudelle ja sille, miten hyvin ja luotettavasti asiakkaita voidaan palvella. Samoin joustavuudella on iso vaikutus sarjakokoihin ja siten varastojen kokoon ja keskeneräisen tuotannon määrään eli raha on kiinni varastoissa esimerkiksi uuden koneen sijasta.

Kannattaako asetustyön standardisointi?

V: Kyllä kannattaa, koska asetustyön vakioinnin on havaittu vähentävän tuotteiden laatuvaihtelua. Tällä on tärkeä merkitys monessa mielessä. Standardisointi helpottaa myös tuotannon luotettavaa ohjaamista ja läpimenoa.

Paljonko tarvitaan työtä?

V: Jo muutama työpäivä voi riittää esim. 3 kk jakson aikana. Lisäksi tarvitaan kaikkia osapuolia suunnittelu- ja kehityspalavereissa sekä koulutuksessa. Työmäärä riippuu tietysti hankkeesta ja harjaantumisesta.

Takaisinmaksuajat voivat olla vain yksittäisiä kuukausia.

Autan mielelläni AviX-kysymyksissä ja kehityshankkeissa. Ota yhteyttä!

Terveisin
Samuli Vuorinen, Cimteam Oy GSM 0400 700263
samuli.vuorinen(at)cimteam.fi 
   
Uutisarkisto