In English
Home
  
09.02.2010AVIX pc-ohjelma nopeuttaa tuotannon kehitystä ja oppimista VISUALISOINNIN avulla, UUSI VERSIO 4.2 on hyvä LEAN työkalu
 

AVIX ohjelmalla mallinnetaan prosessi ja apuna käytetään videota ja kuvia. Mallinnus on helppo ja nopea tehdä. Tämän jälkeen tiedetään perusfaktat ja parannuksiin ja koulutukseen päästään sujuvasti.

Voit käyttää videota, valokuvia, cad-kuvia tuotteista ja layoutista, cad-animaatiota jne. Kannattaa testata itselle sopiva käyttötyyli.

TULOKSET ovat erittäin hyvät. Esim. kustannustehokkuus on parantunut jopa "kymmeniä prosentteja" ja tämä on saatu aikaan vain "toimimalla fiksummin", toiminta on suunniteltu entistä paremmin. Tärkeää on että paras/yhdenmukainen menettely on voitu kouluttaa entistä helpommin.

AVIX NOPEUTTAA kehittäjien, kouluttajien ja työohjeiden tekijöiden työtä.
AVIX automatisoi mm. työohjeiden tekoa.

VISUALISOINTI helpottaa ihmisten osallistumista kehittämiseen. Tämä kannattaa hyödyntää myös aloitetoiminnassa.

AVIX SOPII HYVIN menetelmien, ergonomian/turvallisuuden, koneasetusten (SMED), työpisteiden, layoutin, linjan läpimenoajan, pullonkaulojen, tuotekonstruktion valmistusystävällisyyden, moduloinnin, kokoonpantavuuden, laadun, riskienhallinnan jne. kehittämiseen.

AVIX tukee LEAN kehitystä mm. hukan tunnistus ja poisto, jalostavan työn osuuden maksimointi, 5S ja VSM (Value Stream Mapping). Joka kohdassa visualisointi on hyvin tukena.

AVIX sopii erinomaiseti video-avusteiseen ohjeistukseen ja koulutukseen. Asiat ymmärretään helpommin ja oppiminen nopeutuu.

UUSI VERSIO 4.2 on julkaistu. Testit ja pilotit ovat mahdollisia.

Lisätiedot ohjelmista, koulutuksesta ja palveluista:
Samuli Vuorinen p.0400 700 263, samuli.vuorinen(at)cimteam.fi

 
   
Uutisarkisto