In English
Home

PALVELUT Tuottavuus | Laatu | Liiketoiminnan kehitys


TUOTTAVUUS – Kyseenalaista ja kehitä

PROJEKTIEN TULOKSIA: Kustannussäästöt yli 50%, osaamisen kehitys, LEAN toiminta, tehokas ostotoiminta,
tuotekonstruktion kehitys, läpimenoajan nopeutus, asetusten nopeutus SMED, ohjauksen ja raportoinnin kehitys,
tekniset vaihtoehtotarkastelut ja valinnat, standardointi, menetelmäkehitys, automatisointi, hukan poisto,
osaoptimoinnin vähentäminen, organisaation toiminnan tehostus, uudet vastuut ja valtuudet, oikea hinnoittelu.

 
KEINOJA: Asiakaskohtaiset projektit, koulutus, tuottavuusanalyysit, yhteistyöverkostojen kehitys.
AviX ohjelmien käyttö -> Visualisointi nopeuttaa kehitystä, oppimista ja tulosten saantia.