In English
Home
  
09.02.2018   AviX uutisia, järki ja sukset luistamaan. Lue lisää…
 
Hei ja hyvää alkanutta vuotta 2018.

Täällä työt jatkuvat työmenetelmien, prosessien, tuotteiden ja palveluiden kehittäjien sekä AviX ohjelmien kanssa.


HYVÄÄ ASIAKASPALAUTETTA

Tällä viikolla tunnetun ja korkeatasoisen asiakasyrityksen prosessin kehitysasiantuntija antoi palautetta. Hän kertoi heidän työntekijän kommentoineen ”hyvä että tulee vihdoin järkeä tekemiseen”. AviX SMED video-analyysejä ja suunnitelmia oli käsitelty yhteistyönä ja hyviä uusia tekotapoja oli löydetty.

Myös se on hyvää, että nyt perehdyttäjät kouluttavat uudelle työntekijälle yhden hyvän tekotavan, eikä esimerkiksi kolmea erilaista. Tämä on aiemmin hidastanut oppimista ja aiheuttanut ylimääräisiä kysymyksiä. Mukava kuulla ja kiitos palautteesta.

SMED tulee sanoista "Single-Minute Exchange of Die". Se tarkoittaa suunnitteluperiaatetta, jolla esimerkiksi koneiden asetukset ja tuotevaihdot tehdään nopeasti. Tunnettu esimerkki on F1 varikon renkaanvaihto. Teollisuudessa ja muussakin toiminnassa SMEDin käyttö mahdollistaa pienerien tehokkaan tuotannon ja joustavan asiakaspalvelun.

Tänä vuonna on ehtinyt tulla hyvää palautetta myös kokoonpanotöiden ja linjabalansoinnin kehittäjiltä. Useat asiakkaat ovat huomanneet AVIX hyödyt. Asiakkailla on erilaisia casejä, joidenkin kokoonpanoajat ovat olleet minuutteja ja joidenkin kymmeniä tunteja. Tyypillistä ovat hyvin varioituvat ja vaativat tuotteet. Näitäkin palautteita on ollut mukava kuulla, kiitos.


AVIX INFOA

AviX ohjelmien perheessä on visuaalisia ja automatisoituja työkaluja kehittäjien tarpeisiin, analysointiin, suunnitteluun, perehdyttämiseen ja työohjeiden tekoon. Käyttötyylin voi valita hyvin joustavasti.

Visuaalisuus tarkoittaa mm. videoiden, CAD- ja valokuvien hyödyntämistä. Myös muita tuote- ja prosessitietoja voidaan hyödyntää tehokkaasti.

Visuaalisuus helpottaa faktojen ymmärtämistä, monenlaisia keskusteluja ja yhteistyötä.

Automatisoidut toiminnot tarkoittavat datan tehokasta hyödyntämistä moneen tarkoitukseen. Tämä nopeuttaa kehittäjien, kouluttajien ja dokumentoijien työn rutiinivaiheita.


AVIX UUTISIA

Ennakko-infoa uusista ominaisuuksista, näihin palataan tarkemmin lähiaikoina.

- Web-käyttöliittymä AviX analyysien ja työohjeiden katseluun (”analyysi-viewer” ja video-työohjeiden teon ja katselun tehoratkaisu)

- Pikahaku-filtteri täydentyy ja se tukee entistäkin paremmin mm. hukan poistoa, osaamisen kehittämistä, ja tuote- ja prosessistandardisointia.

- Visuaalisuus ja laajojen analyysien laskentateho paranevat edelleen (mm. 64 bit versio)


JÄRKEÄ

Silmiin osui vähän aikaa sitten 2017 tehty mielenkiintoinen selvitys. Siinä vertailtiin erilaisten työohjeiden vaikutusta oppimiseen, työn tekoaikaan ja virheiden määrään. Vertailussa olivat mukana perinteinen teksti + kuvat ohje, video-ohje, ja keinotodellisuudella toteutettu ohje. Työohjeiden koekäyttäjät olivat työn suhteen amatöörejä.

Aika- ja virhemittarilla selvästi parhaaksi todettiin video-työohje. Sitä käyttäneiden tekoaika oli keskimäärin nopein ja tekoaikojen vaihtelu oli merkittävästi pienempi kuin toiseksi tulleen teksti + kuvat ohjetta käyttäneiden. Virhemäärän suhteen video-ohje oli ylivoimaisesti paras.


RYHTIÄ

Olympialaiset ovat alkamassa, joten tuli taas mieleen edesmenneen sukulaisrouvan ohje. ”Vedä napa kohti selkärankaa, siitä hyvä ryhti alkaa”. Hän oli saanut ohjeen jumpparyhmässään Jyväskylässä.

Toisenlainenkin ohje on samaan tarpeeseen. Mannerheim oli nimittäin tunnettu hyvästä ryhdistä vielä korkeassakin iässä. Kun ryhdin salaisuutta tiedusteltiin kenraali Airolta, saatiin vastaus, että Mannerheim laittoi aamulla ensitöikseen viisi sikaria rintataskuun. Sitten oli pakko pysyä suorana, jotta sikarit eivät taitu.


Hyviä hiihtokelejä kaikille.

Autan mielelläni kysymyksissä.

Ystävällisin terveisin
Samuli Vuorinen
samuli.vuorinen(at)cimteam.fi
P. 0400 700263


 
08.09.2017   Hyödynnä videot työmenetelmien ja osaamisen kehittämisessä. Lue lisää...
 
Kehitätkö ja koulutatko työmenetelmiä?

AviX OHJELMA tarjoaa nykyaikaisia, tehokkaita ja edullisia TYÖKALUJA VIDEOIDEN HYÖDYNTÄMISEEN.


KÄYTÖN ESIMERKKEJÄ

- Työmenetelmien analysointi, kehittäminen, suunnittelu ja vertailu, työohjeiden teko, perehdyttäminen ja käytäntöön vienti. AviX tukee tehokkaasti LEAN-kehittäjien työtä.

- Pikakäyttö tai tarkempi käyttötyyli joustavasti valittavissa

- Sopii monenlaisten työmenetelmien analysointiin, kehittämiseen ja ohjeistukseen

- Myös ryhmätyöt, koneiden käyttö ja kunnossapito

- Helppo oppia

- AviX ohjaa käyttäjää ja automatisoi osan analysointiin ja dokumentointiin liittyvästä rutiinityöstä.


TULOKSET

- Usein 10-100% lisää kapasiteettia järkevillä ja vakioiduilla työmenetelmillä.

- Usein 50% nopeammat koneasetukset / linjan tuotevaihdot (SMED, OEE)

- ”Work smart, not harder”

- 15 vuotta käyttökokemuksia

- Erittäin lyhyt takaisinmaksuaika ja hinta sopii kaikille organisaatioilla


Autan mielelläni kysymyksissä

Ystävällisin terveisin
Samuli Vuorinen
samuli.vuorinen(at)cimteam.fi
P. 0400 700263


Avainsanoja: Osaaminen, laatu ja tehokkuus

Videot, visualisointi, osallistuminen, vuorovaikutus, oppiminen, moniosaaminen, työohjeet, työohje-check-listat, työohje-videot, analysoinnin ja suunnittelun digitalisointi, LEAN, hukan poisto, 5S, jatkuva parantaminen, menetelmäkehitys, työntutkimus, standardiajat, tuotevaihdot SMED, OEE, KNL, riskianalyysi FMEA, valmistusystävälliset tuotteet DFA, DFM, DFX, linjabalansointi, tuotemallit ja variantit, turvallisuus, ergonomia.


 
19.06.2017   AviX 4.7.0 – uusia työkaluja tuotteiden ja prosessien kehittäjille, mm. hukan pikasuodatus ja varioituvien tuotteiden valmistusystävällisyys DFMA ja linjabalansointi. Lue lisää…
 
Hei

AVIX UUSI VERSIO 4.7.0 SISÄLTÄÄ PALJON PARANNUKSIA

Visuaalisuus toimii kaikissa moduleissa ja analysointitavoissa

- AviX movie-playeriin on lisätty aikatieto. Aika on movie-player kuvan alla ja nyt sitä ja esim. prosessin analyysin osien tietoja ja tuloksia on helpompi seurata.

- Vaihekohtaisten filmien helppo päivitys (ks. Method ja stop-watch time study)


Method

- HUKAN PIKASUODATUS. Työt / työnerät (task) voi pikasuodattaa jalostava / hukka / odotus / tarpeellinen valinnoilla ja suodatuksen tulos näkyy sekä vaiheistuksessa että linjan balansointi- / yamazumi-grafiikassa. Hukat saadaan nopeasti ja selvästi esiin ja suodatustuloksesta päästään suoraan niitä koskevaan filmiin, osakuviin, dokumentteihin ja parannusten suunnitteluun.

- JATKUVA PARANTAMINEN, MUISTIINPANOT JA ACTION REPORT. Kuvan ja dokumenttien lisääminen / linkitys muistiinpanoon on nyt erittäinen helppo. Esim. kun lisätään idea tai muistiinpano työvaiheeseen. Muistiinpanolistasta pääsee suoraan videon oikeaan kohtaan ja muihin tietoihin. Muistiinpanojen priorisointi, sorttaus, vastuut, aikataulut toimivat kuten ennen ja niistä saadaan toimenpidesuunnitelma action report.

- Työvaiheen (operation) filmin voi päivittää vaihekohtaisesti. Tästä on hyötyä tarkassa analysointityylissä, standardiaikojen käytössä, linjabalansoinnissa esim. kun tehdään vaiheen siirto, ja vaihemuutosten nopeassa päivityksessä. Toimii myös AviX MTM UAS ja stop-watch time study -moduleissa.

- MULTI-IMPORT. Prosesseja, töitä, aikoja ja töihin liittyviä tuotteen osatietoja voi importata excelistä AVIXiin entistä paremmin. Esim. työhön / työnerään liittyvät osat voi importata yhdessä aiemmin tutkittujen tai arvioitujen aikatietojen kanssa. Analysointi ja työohjeiden teko nopeutuvat.


Stop-watch time study (tutkitaan toistettuja havaintoja)

- Visualisointia parannettu
- Filmit nähdään havainto- / vaihekohtaisesti ja samoin kommentteja voi lisätä havaintokohtaisesti


Resource Balance ja SMED

- Grafiikan aikatieto luettavammassa muodossa


Resource Balance

- HUKAN PIKASUODATUS toimii balansointi- / yamazumi- grafiikassa samoin kuin Methodissa. Hyödyllinen ominaisuus esim. linjan pullonkaulan nopeutuksessa.

- Varianttikoodin lisäyksessä saa esiin opastavan vihjeen (luo ensin variantit ja sitten varianttikentässä paina CTRL+väli)

- Variant-matrix näkymä helpottaa erilaisten tuotevarianttien konfigurointia ja linjabalansointia (variant-matrix toimii aluksi manuaalisesti määriteltävälle variantille).

- Variantin voimassaolon voi määritellä pvm- ja sarjanumerotiedoilla


Execution Optimizer ja linjabalansointi työjonon avulla

- Exection optimizer moduli (EO) täydentää Resource Balancea ja siitä on apua kun linjalla kootaan monia erilaisia tuotteita, optioita ja varusteita peräkkäin. Tasapainotuksen hallinnalla on suuri merkitys läpimenoaikaan ja resurssien järkevään käyttöön. EO:n avulla nähdään pullonkaulat selvästi tilausten, työpisteiden ja resurssien näkökulmista. EO auttaa pullonkaulojen nopeutuksessa.

- UUTTA, työjono ja tilaustiedot ovat entistä kattavammin näkyvissä ja PIKAHAKU-suodatus toimii


Muuta

- Lisätty mm. maakohtaisia pvm-asetusvalintoja ja omien pikanäppäinyhdistelmien mahdollisuuksia.


UUSI MODULI AVIX PROCESS PLANNER DFMA ANALYSOINTIIN JA KEHITTÄMISEEN.

AviX Process Planner täydentää AviX Method, DFA / DFX ja FMEA moduleja ja tarjoaa työkaluja eBOM:in, mBOM:in ja standardiaikojen hyödyntämiseen. Tästä on hyötyä uusien tuotteiden aikaisessa analysoinnissa (DFMA, cad, eBOM, standardiajat). Tuotekehityksen ja valmistuksen yhteistyö paranee. Process Planner on hyvä työkalu myös työohjeiden tekijöille.


Autan mielelläni kysymyksissä

Hyvää, rentouttavaa ja inspiroivaa kesää kaikille!

Ystävällisin terveisin
Samuli Vuorinen
samuli.vuorinen(at)cimteam.fi
P. 0400 700263

...
 
 
Uutisarkisto