In English
Home
  
08.09.2017   Hyödynnä videot työmenetelmien ja osaamisen kehittämisessä. Lue lisää...
 
Kehitätkö ja koulutatko työmenetelmiä?

AviX OHJELMA tarjoaa nykyaikaisia, tehokkaita ja edullisia TYÖKALUJA VIDEOIDEN HYÖDYNTÄMISEEN.


KÄYTÖN ESIMERKKEJÄ

- Työmenetelmien analysointi, kehittäminen, suunnittelu ja vertailu, työohjeiden teko, perehdyttäminen ja käytäntöön vienti. AviX tukee tehokkaasti LEAN-kehittäjien työtä.

- Pikakäyttö tai tarkempi käyttötyyli joustavasti valittavissa

- Sopii monenlaisten työmenetelmien analysointiin, kehittämiseen ja ohjeistukseen

- Myös ryhmätyöt, koneiden käyttö ja kunnossapito

- Helppo oppia

- AviX ohjaa käyttäjää ja automatisoi osan analysointiin ja dokumentointiin liittyvästä rutiinityöstä.


TULOKSET

- Usein 10-100% lisää kapasiteettia järkevillä ja vakioiduilla työmenetelmillä.

- Usein 50% nopeammat koneasetukset / linjan tuotevaihdot (SMED, OEE)

- ”Work smart, not harder”

- 15 vuotta käyttökokemuksia

- Erittäin lyhyt takaisinmaksuaika ja hinta sopii kaikille organisaatioilla


Autan mielelläni kysymyksissä

Ystävällisin terveisin
Samuli Vuorinen
samuli.vuorinen(at)cimteam.fi
P. 0400 700263


Avainsanoja: Osaaminen, laatu ja tehokkuus

Videot, visualisointi, osallistuminen, vuorovaikutus, oppiminen, moniosaaminen, työohjeet, työohje-check-listat, työohje-videot, analysoinnin ja suunnittelun digitalisointi, LEAN, hukan poisto, 5S, jatkuva parantaminen, menetelmäkehitys, työntutkimus, standardiajat, tuotevaihdot SMED, OEE, KNL, riskianalyysi FMEA, valmistusystävälliset tuotteet DFA, DFM, DFX, linjabalansointi, tuotemallit ja variantit, turvallisuus, ergonomia.


 
19.06.2017   AviX 4.7.0 – uusia työkaluja tuotteiden ja prosessien kehittäjille, mm. hukan pikasuodatus ja varioituvien tuotteiden valmistusystävällisyys DFMA ja linjabalansointi. Lue lisää…
 
Hei

AVIX UUSI VERSIO 4.7.0 SISÄLTÄÄ PALJON PARANNUKSIA

Visuaalisuus toimii kaikissa moduleissa ja analysointitavoissa

- AviX movie-playeriin on lisätty aikatieto. Aika on movie-player kuvan alla ja nyt sitä ja esim. prosessin analyysin osien tietoja ja tuloksia on helpompi seurata.

- Vaihekohtaisten filmien helppo päivitys (ks. Method ja stop-watch time study)


Method

- HUKAN PIKASUODATUS. Työt / työnerät (task) voi pikasuodattaa jalostava / hukka / odotus / tarpeellinen valinnoilla ja suodatuksen tulos näkyy sekä vaiheistuksessa että linjan balansointi- / yamazumi-grafiikassa. Hukat saadaan nopeasti ja selvästi esiin ja suodatustuloksesta päästään suoraan niitä koskevaan filmiin, osakuviin, dokumentteihin ja parannusten suunnitteluun.

- JATKUVA PARANTAMINEN, MUISTIINPANOT JA ACTION REPORT. Kuvan ja dokumenttien lisääminen / linkitys muistiinpanoon on nyt erittäinen helppo. Esim. kun lisätään idea tai muistiinpano työvaiheeseen. Muistiinpanolistasta pääsee suoraan videon oikeaan kohtaan ja muihin tietoihin. Muistiinpanojen priorisointi, sorttaus, vastuut, aikataulut toimivat kuten ennen ja niistä saadaan toimenpidesuunnitelma action report.

- Työvaiheen (operation) filmin voi päivittää vaihekohtaisesti. Tästä on hyötyä tarkassa analysointityylissä, standardiaikojen käytössä, linjabalansoinnissa esim. kun tehdään vaiheen siirto, ja vaihemuutosten nopeassa päivityksessä. Toimii myös AviX MTM UAS ja stop-watch time study -moduleissa.

- MULTI-IMPORT. Prosesseja, töitä, aikoja ja töihin liittyviä tuotteen osatietoja voi importata excelistä AVIXiin entistä paremmin. Esim. työhön / työnerään liittyvät osat voi importata yhdessä aiemmin tutkittujen tai arvioitujen aikatietojen kanssa. Analysointi ja työohjeiden teko nopeutuvat.


Stop-watch time study (tutkitaan toistettuja havaintoja)

- Visualisointia parannettu
- Filmit nähdään havainto- / vaihekohtaisesti ja samoin kommentteja voi lisätä havaintokohtaisesti


Resource Balance ja SMED

- Grafiikan aikatieto luettavammassa muodossa


Resource Balance

- HUKAN PIKASUODATUS toimii balansointi- / yamazumi- grafiikassa samoin kuin Methodissa. Hyödyllinen ominaisuus esim. linjan pullonkaulan nopeutuksessa.

- Varianttikoodin lisäyksessä saa esiin opastavan vihjeen (luo ensin variantit ja sitten varianttikentässä paina CTRL+väli)

- Variant-matrix näkymä helpottaa erilaisten tuotevarianttien konfigurointia ja linjabalansointia (variant-matrix toimii aluksi manuaalisesti määriteltävälle variantille).

- Variantin voimassaolon voi määritellä pvm- ja sarjanumerotiedoilla


Execution Optimizer ja linjabalansointi työjonon avulla

- Exection optimizer moduli (EO) täydentää Resource Balancea ja siitä on apua kun linjalla kootaan monia erilaisia tuotteita, optioita ja varusteita peräkkäin. Tasapainotuksen hallinnalla on suuri merkitys läpimenoaikaan ja resurssien järkevään käyttöön. EO:n avulla nähdään pullonkaulat selvästi tilausten, työpisteiden ja resurssien näkökulmista. EO auttaa pullonkaulojen nopeutuksessa.

- UUTTA, työjono ja tilaustiedot ovat entistä kattavammin näkyvissä ja PIKAHAKU-suodatus toimii


Muuta

- Lisätty mm. maakohtaisia pvm-asetusvalintoja ja omien pikanäppäinyhdistelmien mahdollisuuksia.


UUSI MODULI AVIX PROCESS PLANNER DFMA ANALYSOINTIIN JA KEHITTÄMISEEN.

AviX Process Planner täydentää AviX Method, DFA / DFX ja FMEA moduleja ja tarjoaa työkaluja eBOM:in, mBOM:in ja standardiaikojen hyödyntämiseen. Tästä on hyötyä uusien tuotteiden aikaisessa analysoinnissa (DFMA, cad, eBOM, standardiajat). Tuotekehityksen ja valmistuksen yhteistyö paranee. Process Planner on hyvä työkalu myös työohjeiden tekijöille.


Autan mielelläni kysymyksissä

Hyvää, rentouttavaa ja inspiroivaa kesää kaikille!

Ystävällisin terveisin
Samuli Vuorinen
samuli.vuorinen(at)cimteam.fi
P. 0400 700263

...
 
11.05.2017   AviX koulutus ja vierailut Scania ja ABB Robotics 7-8.6.2017 Ruotsissa. Lue lisää…
 
Hei

Nyt on mahdollisuus nähdä ja kuulla case-esimerkkejä visuaalisten AviX ohjelmien käytöstä huippuyrityksissä.

Mukaan on ilmoittautunut monia suomalaisia AviX käyttäjiä ja muitakin aiheesta kiinnostuneita. Tule tutustumaan ja keskustelemaan.


OHJELMASSA MM.

- AVIX VIDEO-ANALYYSIN käyttö analysoinnissa, kehittämisessä, oppimisessa ja työohjeissa. (Toimii hyvin myös cad- ja valokuvien avulla)

- CASE-ESIMERKKEJÄ KOKOONPANOTYÖSTÄ JA -LINJOISTA. Myös varioituvan tuotteen kokoonpanolinjan tasapainotus (linjalla kootaan erilaisia tuotemalleja erilaisin varustein ja optioin, eli ns. mixed-model linja)

- CASE PROSESSI-/ELINTARVIKETEOLLISUUDEN TUOTEVAIHTO SMED ja parannusten vienti käytäntöön

- VIERAILUT SCANIA (kuorma-auton kokoonpanolinja) JA ABB ROBOTICS. Molemmat vierailukohteet ovat WORLD CLASS –tasoa aloillaan ja molemmilla on pitkä kokemus AviX ohjelmien käytöstä. Käyttökohteita mm. Lean, hukan poisto, standardimenetelmät, aikatutkimus, linjabalansointi ja työohjeet.


LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMISET

Ota yhteyttä, niin saat tarkemman ohjelman allekirjoittaneelta.
Ilmoittautuminen tarvitaan.


Ystävällisin terveisin
Samuli Vuorinen
samuli.vuorinen(at)cimteam.fi
P. 0400 700263


 
 
Uutisarkisto