In English
Home
AviX ohjelmat


AviX NOPEUTTAA TUOTANNON JA TUOTTEIDEN KEHITYSTÄ VIDEO-ANALYYSIN JA VISUALISOINNIN AVULLA

Kenelle

Tuotantoon, tuotekehitykseen, ostoon, logistiikkaan, huoltoon, kunnossapitoon, laatuorganisaatiolle, työohjeiden tekijöille, työsuojeluun, kehittäjille ja kouluttajille.

AviX sopii hyvin

 • Työmenetelmien analysointiin, vertailuun, parantamiseen ja vakiointiin
 • Työntutkimukseen
 • Työpisteiden, layoutin, ergonomian, laadun kehittämiseen
 • Kustannustehokkuuden parantamiseen ja kaikenlaisen hukan poistoon (LEAN ja OEE)
 • Koneasetusten nopeutukseen ja vakiointiin (SMED)
 • Tuotannon läpimenon nopeutukseen (Value Stream)
 • Riskianalyyseihin (FMEA ja Control Plan)
 • Tuotteen valmistusystävällisyyden parantamiseen (DFM, DFA)
 • Koulutukseen ja ohjeistukseen, mm. työohje-check-lista automaattisesti

TULOKSIA
 • Tuotantomenetelmissä usein +15% ...+60% TUOTTAVUUSPARANNUS
 • Koneasetuksissa ja tuotevaihdoissa usein -30% ...-70% NOPEUTUS JA VAKIOLAATU
 • Oppiminen nopeutuu
 • Ergonomia, turvallisuus ja asenteet paranevat
 • Kehittäminen ryhmätyönä helpottuu. Tämä motivoi.
 • Tilantarve vähenee

AviX-ohjelmien käytöstä ja tuloksista on yli 10 vuoden kokemus monilla eri aloilla, monissa maissa, isoissa ja pienissä organisaatioissa. Useita kärkifirmareferenssejä.

 

AviX idea - Visuaaliset ja systemaattiset työkalut kehittäjille ja kouluttajille

Ideana on parantaa kehittämisen visuaalisuutta videon ja kuvien avulla.
Voit analysoida videon, valokuvien, cad-mallien ja animaation avulla
Visualisointi on yhdistetty systemaattisiin ja helppokäyttöisiin työkaluihin. Nämä toimivat kaikissa ohjelmamoduleissa.
 
Cimteam Oy on AviX partneri Suomessa.
Tarjoamme ohjelmia, koulutuksia ja projektipalveluja.
 

AviX ohjelmamodulit

Method, Resource Balance, SMED, FMEA, DFX, ERGO. Myös suomenkielinen versio saatavilla.
 
AviX mallinäytöt ja demo-videot
 
AviX Method

Prosessimalli liitetään videoon.
Jokaista työtä vastaa oikea videon kohta.
Faktat nähdään heti (aika, jalostava työ/hukka).
Voit myös lisätä ideat ja muistiinpanot oikeaan kohtaan.

VISUALISOINTI HELPOTTAA KEHITTÄMISTÄ

Katso demo-video

   
AviX Method ja koulutusnäyttö

Suuri video-kuva on havainnollinen ja
kertaus on helppoa.

AviX NOPEUTTAA OPPIMISTA JA
PARHAAN MENETTELYN KOULUTUSTA
(Best Practise).

   
AviX Resource Balance

Resource Balance visualisoi linjan tasapainotuksen,
pullonkaulat ja resurssitarpeet. Myös ryhmätyö ja tuotevariantit (mixed model line balance).
Suunnittele parannukset ja minimoi tasapainotushukka (balance loss).

Katso demo-video

   
   
AviX SMED

Koneiden ja linjojen asetusten/tuotevaihtoehtojen nopeutus, vakiointi ja ohjeistus.
Työryhmän koulutus helpottuu ja
parannustulos nähdään selvästi.
Tavoitteena joustava tuotanto, tasainen laatu ja vakiomenetelmät.

Katso demo-video

 

   
AviX ERGO

Ergonomian analysointi, parantaminen
ja ohjeistus.

Katso demo-video

 

   
AviX FMEA

Riskianalyysit ja Control Plan, myös AIAG malli
(Failure Mode and Effect Analysis)

Katso demo-video

 

   
AviX DFX

Tuotteen kokoonpantavuuden analysointi
(Design For Assembly)
Tuote- ja osatason analyysit,
manuaalinen ja automaattinen kokoonpano

Katso demo-video

 

   
www.avix.eu